RESULT: BOYSCAST Fellowship 2006-07

The following applicants have been recommended for the award of BOYSCAST Fellowship for 2006-2007. The intimation letters are being posted to these applicants.

       

1.

Dr. P. Senthil Kumar

39.

Dr. Gargi Dey

2.

Dr. K. Naganjaneyulu

40

Dr. K. Ramachandra Kini

3.

Dr. D.V. Chandrasekhar

41.

Dr. Dennis Thomas T.

4.

Dr. M. Ram Mohan

42.

Dr. Prasanta Kumar Dash

5.

Dr. Rajneesh Bhutani

43.

Dr. Birinchi Kumar Sarma

6.

Ms. Nimisha Vedanti

44.

Dr. Tapan Kumar Mondal

7.

Dr. Sandeep Kumar Gupta

45.

Dr. Renu Pandey

8.

Dr. Dewashish Kumar

46.

Dr. Jos. T. Puthur

9.

Dr. Sanjay Shamrao Chavan

47.

Dr. Sangeeta G. Sankhalkar

10.

Dr. Pradipta Kumar Basu

48.

Dr. Lata Shukla

11.

Dr. Akhilesh Kumar Verma

49.

Dr. Soumendra Kumar Naik

12.

Dr. B.L.A. Prabhavathi Devi

50.

Dr.  Priya Srinivas

13.

Dr. S. Adimurthy

51.

Dr. Neena Malhotra

14.

Dr. Jnan Prakash Naskar

52.

Dr. Sandhya Sundaram

15.

Dr. Paulson Mathew

53.

Dr. G. Sethuraman

16.

Dr. Amarjit Kaur

54.

Dr. Narender .Kuber Bodhey

17.

Dr. S. Nagarajan

55.

Dr. Navdeep Singh Sodhi

18.

Dr. M. Murali

56.

Dr. Umesh Kumar Patil

19.

Dr. G. Gunasekaran

57.

Dr. B. Madhan

20.

Dr. T. Narender

58.

Dr. P. Selvam

21.

Shri. Rama Krishna Lingamaneni

59.

Sh. Linoj Kumar NV

22.

Dr. Nilanjan Mallik

60.

Dr. Subash S. Karki

23.

Dr. Nagahanumaiah

61.

Prof. K. Ruckmani

24.

Dr. Ibram Ganesh

62.

Dr. N. Subramanian

25.

Dr. Manu Santhanam

63.

Dr. Mudiam Mohana Krishna Reddy

26.

Dr. N. Narasaiah

64.

Dr. Tapan Kumar Dutta

27.

Dr. J. Prakash

65.

Dr. Aditya Gupta

28.

Dr. P. Venkatesh

66.

Dr. Sandesh R. Jadkar

29.

Dr. S.P. Nachiappan

67.

Dr. Vikas Laxman Mathe

30.

Dr. R. Gnanadass

68.

Dr. Govind

31.

Dr. V.V. Srinivas

69.

Dr. Syed Minhaz Hossain

32.

Dr. S. Durairaj

70.

Dr. Dambarudhar Mohanta

33.

Shri. Manas Kamal Bhuyan

71.

Dr. Mahendra Dashrath Shirsat

34.

Dr. Abdul Khaliq

72.

Dr. Arun Gulabrao Banpurkar

35.

Dr. Niranjan Sahoo

73.

Dr. Arup Ratan Pal

36.

Dr. Pinaki Sar

74.

Dr. Pankaj Mathur

37.

Dr. R.N. Kharwar

75.

Dr. Sukanya Parui.

38.

Dr. Ashish Pandey